A G R I C U L A D
کود آهن برای رشد گیاهان کاملا ضروری می باشد

واکنش های شیمیایی
واکنش فلزهای سنگین با خاک ها در تعیین سرنوشت خرید اینترنتی کود آهن آنها در پیرامون

 اهمیت بسیاری دارد.برای مطالعه ی مقدار جذب و عدم جذب عناصر غذایی میکرو

 شامل منگنز،آهن،روی و مس چهار خاک اسیدی و چهار خاک غیر اسیدی 

از استان های آذربایجان غربی و گیلان نمونه برداری گردیده است.

هم دماهای جذب عناصر معلوم و پارامترهای جذب خرید اینترنتی کود آهن به دو مدل 

فروندلیچ و لانکموپر پردازش داده شدند.

نتایج نشان داد که معادله فروندلیچ در مقایسه با معادله لانکموپر به خوبی

 برای توضیح ویزگی های جذب در زمین های اسیدی و غیر اسیدی

 برای عناصر کم مصرف به اطلاعات جذب پردازش یافت.

اعداد پارامترهای فرمول های جذب برای همه عناصر در زمین های غیر اسیدی نسبت

 به خاک های اسیدی بیش تر بود،که نشانه ظرفیت جذب بسیار بالای عنصر آهن 

در زمین های غیر اسیدی می باشد.

واکنش جذب کود آهن مورد مطالعه در خاک ها با هم فرق داشته اند.

در خاک های غیر اسیدی و اسیدی بیش ترین ظرفیت جذب مربوط

 به خرید اینترنتی کود آهن کلاته و کم ترین ظرفیت جذب در زمین های اسیدی

 برای روی و در زمین های غیر اسیدی برای منگنز مشاهده شد.

عناصر غذایی کم مصرف به طور معمول در گروه فلزات سنگین قرار دارند.

برخی از این عناصر از جمله آهن ،روی ،مس و منگنز برای رشد و بازدهی گیاهان کاملا ضروری و لازم می باشد.

باید در اضافه کردن کود آهن و دیگر کود های شیمیایی جانب احتیاط را رعایت نمود.

نوشته مرتبط

کود آهن 6 درصد بدون ماده سمی فنول دارای محرک رشد و گواهی ثبت کودی مناسب برای خاک با PH3 الی PH11 با پایه هیدروکسید و حاوی عناصری همچون آهن، اسید آمینه، ازت، گوگرد، منگنز

ما را دنبال کنید

ایمیل: agriculad@gmail.com 
تلفن: 02166139062

موبایل: 09194603368

آدرس: بلوار الغدیر – میدان الغدیر