A G R I C U L A D
کود آهن برای گیاهان آپارتمانی

سیستم استفاده از کود آهن

در این سیستم محصولات با خرید کود آهن پرورش  و فروش کود آهن می یابد

و در همان مزرعه بعد از 8 هفته از رشد برای ارتقا باروری خاک برای پرورش محصول بعدی

 ،زیر خاک می روند.متداول ترین محصولات پرورش یافته با خریدکود آهن 

sanhemp ، dhaincha ، pillipesara ، guar و غیره هستند.

 فروش کود آهن در هندوستان متداول است.
کود دهی با کود کلات آهن به برگرداندن برگ های سبز و ساقه های سبز جمع آوری شده 

از بوته ها و درختان پرورشی بر روی کپه ها ،زمین های بایر و نواحی مجاور جنگلی ،اطلاق می شود.

خرید کود  آهن در شرق ،جنوب و مرکز هندوستان معمول است.
امروزه نیاز به توسعه برنامه ای برای پرورش بقولات وحشی بر روی کپه ها و زمین های بایر 

برای افزایش دورنمای کود دهی برای حمایت از پذیرش آن بدون کاهش واتلاف یک محصول 

مانند کود آهن ضروری به نظر می رسد.
زایدات شهری و روستایی موجود در صورت نگهداری درست و تبدیل به کمپوست روستایی و شهری

 نه تنها منبع مناسبی از مواد ارگانیک هستند ، بلکه شرایطی بهداشتی 

برای کاهش آلودگی های زیست محیطی خلق می کنند.

 نیاز به استقرار کارخانه جات مکانیزه تولید فروش کود آهن در تهران 

و سایر نواحی شهری برای بهبود کارایی تلاش کنونی ،وجود دارد.
گایور وهمکاران پتانسیل دسترسی به کمپوست روستایی و شهری و خریدکود آهن را 

به ترتیب تا حد 600 و 15 میلیون تن گزارش داده اند .

طبق گزارشات خرید اینترنتی کود آهن و میزان مصرف کود آهن بسیار زیاد می باشد.

کود آهن پودری رایج ترین نوع کود برای استفاده می باشد.

کود آهن برای درختان کاملا مفید و ضروری است.
جمعیت شهری با سیستم فاضلاب متصل و مشترک ،مقدار زیادی از فاضلاب

 قابل تبدیل پس از تصفیه مناسب برای آبیاری با فاضلاب را تولید می کنند . 

چنین کاری نه تنها آب ،مواد غذایی گیاهی و ترکیب ارگانیک برای محصول تولید می کند ،

بلکه روشی موثر برای حفاظت محیط زیست ما خواهد بود.

نوشته مرتبط

کود آهن 6 درصد بدون ماده سمی فنول دارای محرک رشد و گواهی ثبت کودی مناسب برای خاک با PH3 الی PH11 با پایه هیدروکسید و حاوی عناصری همچون آهن، اسید آمینه، ازت، گوگرد، منگنز

ما را دنبال کنید

ایمیل: agriculad@gmail.com 
تلفن: 02166139062

موبایل: 09194603368

آدرس: بلوار الغدیر – میدان الغدیر