A G R I C U L A D
فروش کود آهن

ترمیم بیماری های ایجاد شده

فروش کود آهن پودری برای ترمیم و احیای مجدد درختان باغات و گیاهان آپارتمانی.

کنترل زیستی ناشی از وجود QM در بیماری های ایجاد شده به وسیله گونه های پیتیوم تا حد

زیادی در جعبه های ازمایشی اثبات شده است.

مواد آلی که به میزان کمی تجزیه شده و دارای ریز گیاهان متنوعی هستند معمولا دارای

اثرات بازدارنده ای بر بیماری های ناشی از گونه های پیتیوم در جعبه های ازمایشی می باشند.

این موضوع توسط تولید کنندگان خزانه در مخلوط های داخل جعبه هایی برای فروش کود آهن

مورد بهره برداری قرار می گیرد.

این تولید کنندگان امروزه از مواد کمپوستی شامل پوست انواع درختان در جعبه هایشان

برای ممانعت از پوسدگی  ریشه ای در درختان چند ساله استفاده می کنند.

تولید کنندگان مشاهده کردند که انواع گوناگونی از مواد الی اثر بازدارنده ای بر پوسیدگی

ریشه ای در دوره های مختلف زمانی داشته اند.

این پدیده در آزمایشگاه اثبات شده است ، پوست کمپوست شده درختان پهن برگ

از پوسیدگی ریشه ای برای دو سال جلوگیری می کند .

پوست درختان کاج کمپوست شده برای نه ماه مانع ایجاد پوسیدگی ریشه ای شده

اما به طور کلی پیت ها برای بیشتر از چند هفته تا چند ماه اثرات بازدارندگی ندارند.

پیت اسفاگنوم

فروش کود آهن پودری و از پیت اسفاگنوم به عنوان یک سامانه مدل برای بررسی اثر کیفیت

بر بازدارندگی مرگ گیاهچه پیتیوم استفاده شده است.

پیت هایی که از لایه سطحی مرداب گردآوری شده بودند اثرات بازدارندگی بر مرگ گیاهچه پیتیوم داشته اند.

درحالی که انواع دیگر پیت ها معمولا چنین اثری ندارند.

همچنان که پیت سبک تجزیه شود توانایی بازدارندگی مرگ گیاهچه پیتیومی را ازدست می دهد.

بازدارندگی برای 1 تا 7 هفته دوام دارد.

این کاهش بازدارندگی مربوط است به :

  1. کاهش فعالیت میکروبی
  2. جابجایی در ترکیب جمعیت باکتریایی
  3. کاهش میزان کربوهیدرات

نوشته مرتبط

ارسال نظر

کود آهن 6 درصد بدون ماده سمی فنول دارای محرک رشد و گواهی ثبت کودی مناسب برای خاک با PH3 الی PH11 با پایه هیدروکسید و حاوی عناصری همچون آهن، اسید آمینه، ازت، گوگرد، منگنز

ما را دنبال کنید

ایمیل: agriculad@gmail.com 
تلفن: 02166139062

موبایل: 09194603368

آدرس: بلوار الغدیر – میدان الغدیر