A G R I C U L A D
فروش کود آهن برای مرکبات

تاج پوشش درختان مرکبات

فروش کود آهن برای مرکبات برای مجموعه مهم ترین خدمت به کابران مان محسوب می شود.

شکل درخت و تاج پوشش مرکبات به عوامل متعدد بستگی دارد

ویژگی های ارثی رقم و پایه فاصله و سن درختها و نوع هرس

اندازه رشد درخت که متاثر از آبیاری و تغذیه است و مبدا پیوندک از جمله این عوامل هستند.

به طور کلی درختانی که از بذر یا خورش به دست آمده باشند

افراشته تر و پرخارتر و بلوغ آنها دیرتر از درختانی است که از ارقام قدیمی تر به دست آمده باشند.

در مناطقی که بهار خشک و تابستان مرطوب دارند

برگها یا شاخه هایی که در خلال تابستان می رویند

نسبت به آنهایی که در بهار رشد می کنند بزرگ ترند.

به تدریج که درختان مرکبات بزرگ می شوند شاخه های پایین درخت

و شاخچه های داخل تاج به علت نبود نور دچار سرخشکیدگی می شوند.

برگها

فروش کود آهن برای مرکبات بهترین عامل موفقیت این مجموعه می باشد.
دوره زندگی برگ در مرکبات به طور عمده بستگی به شرایط اب و هوایی
و نیروی حیاتی درخت و بروز بیماری دارد و خیلی فرق میکند .
در بعضی از این نواحی برگها ممکن است بیشتر از دوسال روی درخت دوام بیاورند وسپس خزان کنند.
گاهی در مناطقی که رشد سریع است برگ های سالم در خلال سال دوم هم خزان می کنند.
گاهی حتی برگ های کمتر از 12 ماهه هم می ریزند.
ریزش برگ ها در صورتی که جست های جدید در سال بعد تشکیل شوند
و برگ های جدید قبل از ریزش برگ های پیر جانشین گردند زیان آور نخواهد بود.
با وجود این کاهش برگ در خلال اولین سال تشکیل انها معمولا برای قدرت حیاتی
و توان میوه دهی درخت مضر است.
ریزش زیاد و مکرر برگ معمولا منجر به سزخشکیدگی سر شاخه ها می شود.

ریشه ها

فروش کود آهن برای مرکبات خدمتی منحصر به فرد برای کابران سایت می باشد.

ریشه اولیه حاصل از جوانه زدن بذر به طور مستقیم به سمت پایین رشد می کند.

و اگر مواجه با مانعی نشود ریشه اصلی را تشکیل می دهد.

ریشه های دیگر به ریشه های فرعی یا ریشه های پیشرو مشهورند .

انشعابات هر دو تیپ از ریشه های اصلی و فرعی سرانجام تشکیل مجموعه ریشه های رشته ای را می دهند.

رشد ریشه دفعتا و خیلی زیاد است و به تناوب موجب رشد سریع شاخه ها می شود.

نوک ریشه در خلال رشد فعال کم رنگ است

ولی در خلال دوره های خفتگی چوب پنبه ای می شود.

پوست ریشه ها با میسلیوم های قارچی بی ضرر و همچنین قارچ ریشه ها پوشیده می شود.

ریشه های مرکبات غده های روغنی ندارند و ریشه های مویی آنها کم است.

نوشته مرتبط

ارسال نظر

کود آهن 6 درصد بدون ماده سمی فنول دارای محرک رشد و گواهی ثبت کودی مناسب برای خاک با PH3 الی PH11 با پایه هیدروکسید و حاوی عناصری همچون آهن، اسید آمینه، ازت، گوگرد، منگنز

ما را دنبال کنید

ایمیل: agriculad@gmail.com 
تلفن: 02166139062

موبایل: 09194603368

آدرس: بلوار الغدیر – میدان الغدیر