A G R I C U L A D
فروش کود آهن برای کیوی

کپک خاکستری برگ کیوی

فروش کود آهن برای کیوی معیار ما برای مطالب پیش روی شما کابران عزیز می باشد.

این بیماری نخستین بار در سال 1381 به وسیله طاهری و همکاران روی میوه های کیوی

که در سرد خانه نگهداری می شدند مشاهده و گزارش شد.

گزارش دهندگان معتقدند کپک خاکستری میوه کیوی یکی از مهم ترین بیماری های

پس از برداشت کیوی در شمال ایران محسوب می شود.

نشانه های بیماری

معمول ترین نشانه بیماری نوعی پوسیدگی نرم است که در دمگاه یا محلهای زخمی میوه پدیدار می گردد.

بافت های عفونی به رنگ تیره در می آیند حالت آبگز و لهیده پیدا می کنند.

در بخشهای پوسیده و حتی روی کاسبرگ های باقی مانده در گلگاه میوه

میسلیوم های سفید رنگ با اسپورهای قهوه ای یا خاکستری قارچ عامل بیماری تشکیل می شوند.

چرخه بیماری

عفونت های اولیه می توانند از راه اجزاء پلاسیده و پژمرده گل از هنگام گل افشانی به بعد رخ دهند.
برای وقوع عفونت رطوبت لازم است.
قارچ عامل بیماری پس از ورود به میوه و ایجاد عفونت ممکن است چندین ماه به حالت
رکود در آید و در موقع نگهداری میوه ها در انبار یا سردخانه تظاهر نماید.
فروش کود آهن برای کیوی یکی از راه های جلوگیری از این بیماری می باشد.
عفونت می تواند از محل قطع دم به هنگام برداشت محصول یا بخشهای زخمی میوه نیز روی دهد.
بیمارگر کپک خاکستری می تواند حتی در صفر درجه سانتی گراد هم به کندی رشد کند
و در میوه های سالم که به مدت طولانی در انبار نگهداری شده اند بیماری ایجاد کند.
موجب به هم چسبیدن تعدادی از میوه های پوسیده شود.
 

شانکر باکتریایی کیوی

فروش کود آهن برای کیوی معیار تعیین مطالب وب سایت برای کابران گرامی

مزارعی و مستوفی پور برای نخستین بار در سال 1373 این بیماری را از باغی در تنکابن گزارش کردند.

شانکر باکتریایی کیوی از آن به بعد در باغ های کیوی غرب و شرق مازندران انتشار پیدا کرد

کیوی هایوارد از این بیماری بیشتر خسارت می بیند.

نشانه های بیماری

نشانه های این بیماری معمولا در اواخر زمستان تا اوایل بهار در درختچه های 3 تا 4 ساله کیوی
روی برگ گل سر شاخه و تنه مخصوصا در محل انشعاب شاخه از تنه بروز می کنند.
در برگ لکه های آبگز به رنگ قهوه ای با هاله ای زرد ظاهر می شوند.
این لکه ها گسترش یافته و به رگبرگ های کوچک منهی می گردند ولذا آنها زاویه دار به نظر می رسند.
برگ های جوان عفونی پژمرده و روی درخت به حالت آویزان باقی می مانند.
اگر گلها مورد حمله بیماری قرار گیرند بافت مرده شده وشکفته نمی شوند.
اگر بشکفند کاسبرگ ها و گلبرگ های آنها دچار بدشکلی می شوند.
در شاخه و تنه زخمهایی ایجاد شده بافت این قسمت ها در زیر پوست به رنگ خاکستری در می آید.

مبارزه

 استفاده از نهال های سالم برای احداث باغ های جدید حذف اندام های عفونی یا تمام
درختان بیمار در صورت شدت بیماری در باغ های الوده و سمپاشی گیاهان
کیوی اعم از سالم یا بهسازی شده با قارچ کشهای مسی مانند
اکسی کلرور مس در مهار بیماری موثرند .

نوشته مرتبط

ارسال نظر

کود آهن 6 درصد بدون ماده سمی فنول دارای محرک رشد و گواهی ثبت کودی مناسب برای خاک با PH3 الی PH11 با پایه هیدروکسید و حاوی عناصری همچون آهن، اسید آمینه، ازت، گوگرد، منگنز

ما را دنبال کنید

ایمیل: agriculad@gmail.com 
تلفن: 02166139062

موبایل: 09194603368

آدرس: بلوار الغدیر – میدان الغدیر