A G R I C U L A D
فروش کود آهن

شرایط خاکی منطقه

فروش کود آهن به گونه ای برنامه ریزی شده است که با هر شرایط خاکی بتوان استفاده نمود.

بهترین فاصله بر حسب نوع خاک برای درختان معمولی تعیین گردیده که اندازه

حداکثر آن مخصوص خاک های حاصل خیز و عمیق آن مخصوص اراضی نامرغوب است.

عمق خاک سطح اب زیر زمینی و میزان نمک های محلول خاک در بررسی خاک به منظور

احداث باغ نکاتی است که از اولویت برخوردار هستند.

کمبود مواد معدنی و مواد آلی و تا حدودی هم نامناسبی ph خاک را میتوان با افزودن

مواد مرود لزوم به خاک پر کرد و جبران کرد.

در صورتی که عمق خاک کم باشد گودال هایی با اندازه بزرگ حدود 2 متر حفر و آن را با خاک پر کرد

ودرخت را در ان کاشت.البته این امر گران تمام می شود و تنها برای فراورده هایی

مانند مرکبات که بازدهی زیادی دارند مقرون به صرفه است.

الف )زه کشی خاک:به طوری که درختان میوه خاک های سنگین و با زهکشی ضعیف را تحمل نمی کنند.

ب)سطح اب زیرزمینی: فروش کود آهن سطح اب های زیر زمینی حداقل باید 90 سانتی متر پایین تر

از سطح خاک باشد به طوری که عمق خاک برای کشت درختان میوه یک یا دو متر باشد.

سطح آب زیر زمینی را می توان با زه کشی و میزان نمک را با شستشوی خاک

کاهش داد که هر دو عملیات گرانی هستند.

تنها در صورت اجبار به احداث باغ در زمینی با این مشخصات اقدام می کنند.

خاک های مناسب و تهیه زمین در باغبانی

فروش کود آهن در چنین شریطی می تواند نجات دهنده کشاورزان از نفوذ و از بین رفتن آهن خاک باشد.

معمولا درختان میوه طالب زمین های مرغوب هستند و میزان احتیاج آنها متفاوت است.

گروهی از درختان طالب اراضی عمیق و نمدار بوده و عده ای دیگر در زمینهای گرم

و نسبتا خشک بهتر نمو می کنند.

پاره اراضی آهکی را می پسندندو بعضی از درختان در زمین های سلیس میوه مرغوب می دهند.

مثلا مو در هر زمینی به عمل می آید ولو این که شن زار و آهکی باشد ولی

آمدن این علم به منظور تولید محصول بهتر و بیشتر نیست بلکه این درخت می تواند در

اراضی مختلف رشد نموده و محصول بدهد ولی هر چه شرایط بهتر باشد

میزان خشکی و رطوبت بیش از اندازه آن ها می باشد.

خاکی را سخت و متراکم می نامند که رطوبت را مدت زیادی در خود نگه دارد

و قابل نفوذ نباشد و در نتیجه تابش افتاب و خشک شدن و تبخیر اب آن

سطح زمین سخت و سفت شده  و سله بسته و شکاف بردارد این نوع خاک ها را رسی می نامند.

نوشته مرتبط

ارسال نظر

کود آهن 6 درصد بدون ماده سمی فنول دارای محرک رشد و گواهی ثبت کودی مناسب برای خاک با PH3 الی PH11 با پایه هیدروکسید و حاوی عناصری همچون آهن، اسید آمینه، ازت، گوگرد، منگنز

ما را دنبال کنید

ایمیل: agriculad@gmail.com 
تلفن: 02166139062

موبایل: 09194603368

آدرس: بلوار الغدیر – میدان الغدیر