A G R I C U L A D
کود آهن برای گیاهان آپارتمانی
کود دهی با کود آهن

سیستم استفاده از کود آهن در این سیستم محصولات با خرید کود آهن پرورش  و فروش کود آهن می یابد و در همان مزرعه بعد از 8 هفته از رشد برای ارتقا باروری خاک برای پرورش محصول بعدی ،زیر خاک می روند.متداول ترین محصولات پرورش یافته با خریدکود آهن sanhemp ، dhaincha ، pillipesara ،

الزامات زیست محیطی کشاورزی شیمیایی با استفاده از کود کلات آهن
الزامات زیست محیطی کشاورزی شیمیایی با استفاده از کود کلات آهن

رابطه های کود دهی کولن براندر (1982)در هنگام توصیف چرخه نیتروژن یک زمین خرید کود کلات آهن زراعی از طریق طرحی شماتیک سه نقطه «انتقال»در چرخه را نشان داده است. *خروج غذا از مزرعه (نیتروژن ،فسفر و پتاسیم )به سمت جمعیت (بخش قابل مصرف ) *ورود به آب های زیرزمینی (نیتروژن ، فسفر و پتاسیم

کود آهن برای رشد گیاهان کاملا ضروری می باشد
خرید اینترنتی کود آهن ،منگنز،آهن،روی و مس در چندین خاک اسیدی و غیر اسیدی

واکنش جذب کود آهن مورد مطالعه در خاک ها با هم فرق داشته اند.در خاک های غیر اسیدی و اسیدی بیش ترین ظرفیت جذب مربوط به کود آهن کلاته و کم ترین ظرفیت جذب در زمین های اسیدی برای روی و در زمین های غیر اسیدی برای منگنز مشاهده شد. عناصر غذایی کم مصرف به

الزامات زیست محیطی کشاورزی شیمیایی با استفاده از کود کلات آهن
قیمت کود آهن بر رشد کمی و کیفی درختان میوه

تاثیر استفاده کود آهن کلاته بر گیاهان زینتی ،زراعی و باغی با روش های مختلف و میزان بازدهی آن بر محصولات مرکبات.

کود آهن 6 درصد بدون ماده سمی فنول دارای محرک رشد و گواهی ثبت کودی مناسب برای خاک با PH3 الی PH11 با پایه هیدروکسید و حاوی عناصری همچون آهن، اسید آمینه، ازت، گوگرد، منگنز

ما را دنبال کنید

ایمیل: agriculad@gmail.com 
تلفن: 02166139062

موبایل: 09194603368

آدرس: بلوار الغدیر – میدان الغدیر