A G R I C U L A D
فروش کود آهن خارجی
کود آهن خارجی و تاثیر برهم خوردگی خاک

توزیع ماده آلی فروش کود آهن خارجی و تاثیراتی که مستقیم بر روند خاک خواهد گذاشت. شخم برگردان پسماند های الی را در عمق های بیشتر با خاک مخلوط می کند. نوع ابزار خاک ورزی عاملی است که موقعیت مکانی پسماند های سطحی به درون خاک را تعیین می کند. آلمارس و همکاران نشان دادند

فروش کود آهن
کود آهن جلوگیری از ریزش میوه درختان

تولید و فروش کود آهن و انواع کود های کشاورزی

فروش کود آهن
کود آهن احیاگر گیاهان

تولید و فروش کود آهن پودری و انواع کود های ارگانیک کشاورزی

فروش کود آهن
کود آهن و شرایط خاک منطقه

تاثیر گذاری کود آهن و شرایط خاکی بر رشد گیاهان و درختان میوه

فروش کود آهن برای توت فرنگی
کود آهن برای توت فرنگی

فروش کود آهن برای توت فرنگی،تولید و توزیع انواع کود های کشاورزی و ارسال به سراسر کشور

فروش کود آهن برای انگور
کود آهن برای انگور

فروش کود آهن برای انگور،تولید و پخش انواع کودهای کشاورزی و ارسال به سراسر کشور

فروش کود آهن برای زیتون
کود آهن برای زیتون

فروش کود آهن برای زیتون ،تولید و توزیع انواع کودهای کشاورزی و ارسال به سراسر کشور

فروش کود آهن برای خرما
کود آهن برای خرما

فروش کود آهن برای خرما و تولید انواع کود های کشاورزی از جمله کود آلی گرانوله و پلیت مرغی اعطاء نمایندگی فعال به همه استان های کشور

فروش کود آهن برای مرکبات
کود آهن برای مرکبات

فروش کود آهن برای مرکبات و تولید و توزیع انواع کود های کشاورزی و ارسال به تمام نقاط کشور

فروش کود آهن برای کیوی
کود آهن برای کیوی

فروش کود آهن برای کیوی ،تولید و توزیع انواع کود های کشاورزی و ارسال به سراسر کشور و اعطاء نمایندگی و عاملیت فروش

کود آهن 6 درصد بدون ماده سمی فنول دارای محرک رشد و گواهی ثبت کودی مناسب برای خاک با PH3 الی PH11 با پایه هیدروکسید و حاوی عناصری همچون آهن، اسید آمینه، ازت، گوگرد، منگنز

ما را دنبال کنید

ایمیل: agriculad@gmail.com 
تلفن: 02166139062

موبایل: 09194603368

آدرس: بلوار الغدیر – میدان الغدیر