A G R I C U L A D
فروش کود آهن برای سیب
کود آهن برای سیب

استفاده از کود آهن برای پرورش درخت سیب و باز دهی فراوان

کود آهن برای گیاهان آپارتمانی
کود دهی با کود آهن

سیستم استفاده از کود آهن در این سیستم محصولات با خرید کود آهن پرورش  و فروش کود آهن می یابد و در همان مزرعه بعد از 8 هفته از رشد برای ارتقا باروری خاک برای پرورش محصول بعدی ،زیر خاک می روند.متداول ترین محصولات پرورش یافته با خریدکود آهن sanhemp ، dhaincha ، pillipesara ،

الزامات زیست محیطی کشاورزی شیمیایی با استفاده از کود کلات آهن
الزامات زیست محیطی کشاورزی شیمیایی با استفاده از کود کلات آهن

رابطه های کود دهی کولن براندر (1982)در هنگام توصیف چرخه نیتروژن یک زمین خرید کود کلات آهن زراعی از طریق طرحی شماتیک سه نقطه «انتقال»در چرخه را نشان داده است. *خروج غذا از مزرعه (نیتروژن ،فسفر و پتاسیم )به سمت جمعیت (بخش قابل مصرف ) *ورود به آب های زیرزمینی (نیتروژن ، فسفر و پتاسیم

الزامات زیست محیطی کشاورزی شیمیایی با استفاده از کود کلات آهن
قیمت کود آهن بر رشد کمی و کیفی درختان میوه

تاثیر استفاده کود آهن کلاته بر گیاهان زینتی ،زراعی و باغی با روش های مختلف و میزان بازدهی آن بر محصولات مرکبات.

کود آهن 6 درصد بدون ماده سمی فنول دارای محرک رشد و گواهی ثبت کودی مناسب برای خاک با PH3 الی PH11 با پایه هیدروکسید و حاوی عناصری همچون آهن، اسید آمینه، ازت، گوگرد، منگنز

ما را دنبال کنید

ایمیل: agriculad@gmail.com 
تلفن: 02166139062

موبایل: 09194603368

آدرس: بلوار الغدیر – میدان الغدیر